Zakat fitrah termasuk ibadah yang hukumnya

Inilah Jawaban Soal Sekolah Tentang Zakat fitrah termasuk ibadah yang hukumnya

3. D (Wajib ain)

4. A (Mensucikan)

5. B (Fitrah)

Pembahasan

Zakat fitrah ialah zakat untuk mensucikan diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan.

Hukum zakat fitrah adalah wajib ain atau fardhu ain.

Yang berhak menerima zakat fitrah ada 8 golongan  :

1) Fakir  = orang yang tidak memiliki harta

2)  Miskin = orang yang penghasilannya tidak mencukupi

3) Gharim = orang yang memiliki banyak hutang

4) Riqab  = hamba sahaya atau budak

5) Fisabilillah  = pejuang di jalan Allah

6) Mualaf  = orang yang baru masuk Islam

7) Ibnu Sabil  = musyafir dan para pelajar perantauan

8) Amil zakat  = panitia penerima dan pengelola dana zakat

Zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok , untuk indonesia berupa beras sekitar 2,5 kg sampai 3 kg.

Pelajari Lebih Lanjut

========================

Detail Jawaban

Kelas : 8

Mapel : PAI

Kategori : zakat

Kode : 8.14.8

#AyoBelajar

Demikianlah Jawaban Soal Pelajaran Tentang Zakat fitrah termasuk ibadah yang hukumnya Semoga Membantu.

Tinggalkan komentar