Semasa dakwahnya Nabi Ilyasa, a.s. kaum Bani Israil kembali durhaka kepada Allah setelah …..

Semasa dakwahnya Nabi Ilyasa, a.s. kaum Bani Israil kembali durhaka kepada Allah setelah …..
A. Nabi Ilyasa pergi ke gunung
B. Nabi Ilyasa wafat
C. Nabi Ilyasa beruzlah ke gua
D. Nabi Ilyasa pergi ke Mekkah

Jawaban: B

Nabi Ilyasa wafat

Setelah Nabi Ilyasa meninggal dunia, umatnya mengambil jln yg salah. Makin hari makin bertambah kekufuran dan kedurhakaan mereka kepada Allah, sehingga Allah melenyapkan nikmat dan kesenangan dari mereka.