Contoh Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Pengertian Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Hello Sobat Teknohits, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi yang merupakan salah satu ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi adalah salah satu jenis mad yang terjadi pada huruf-huruf yang memiliki dua harokat atau lebih dalam satu huruf. Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi terjadi apabila huruf-huruf tersebut bertemu dengan huruf yang berhuruf fat-ha, seperti huruf alif, ya, dan wau. Contoh huruf yang termasuk dalam kategori Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi adalah huruf qof, tha, dan jim.

Contoh Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi Thobi’i dan Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi Khofi. Berikut adalah contoh Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi Thobi’i pada surah Al-Baqarah ayat 197.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ

Al-hajju asy-hurun ma’lumatun.

Dalam ayat tersebut, huruf jim dan tha memiliki dua harakat fathah dan kasrah, sehingga terjadi Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi Thobi’i. Mad tersebut dibaca dengan tempo panjang dan disebut mad thobi’i.Berikut adalah contoh Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi Khofi pada surah Al-Baqarah ayat 231.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ يَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

fa-in thallaqaha fa-la tahillu lahu min ba’du hatta yankiha zawjan ghairahu.

Dalam ayat tersebut, huruf qof memiliki dua harakat fathah dan kasrah, sehingga terjadi Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi Khofi. Mad tersebut dibaca dengan tempo pendek dan disebut mad khofi.

Manfaat Memahami Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Memahami Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi sangat penting dalam membaca Al-Quran dengan benar. Dengan memahami jenis-jenis Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi, kita dapat membaca Al-Quran dengan tempo yang tepat dan tidak salah dalam membaca huruf yang memiliki dua harokat atau lebih. Memahami Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi juga dapat membantu kita dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dengan benar, kita dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dengan lebih mudah.

Penutup

Sekian artikel singkat mengenai contoh Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi yang dapat kami sampaikan kepada Sobat Teknohits. Semoga artikel ini bermanfaat dalam memahami ilmu tajwid dan membantu Sobat Teknohits dalam membaca Al-Quran dengan benar. Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!

Contoh Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi